luni, 17 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5981 ha
Intravilan: 250 ha
Extravilan: 5731 ha
Populatie: 2176
Gospodarii: 1150
Nr. locuinte: 971
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 5
Numele localitatilor aflate in administratie: Hăneşti, Borolea, Sărata Basarab, Slobozia, Moara-Jorii
Asezarea geografica:
Comuna Hăneşti este situată în partea de est a judeţului Botoşani, pe DJ 282 şi DJ 294C
Zonă de şes
45 km faţă de Municipiul Botoşani şi 10 km faţă de oraşul Săveni.
Activitati specifice zonei:
Agricultură (sector vegetal şi zootehnic)
Piscicultură
Morărit
Activitati economice principale:
Agenţi economici - comerţ
Învăţământ
Administraţie publică
Sănătate
Morărit
Panificaţie
Obiective turistice:
Pescuit sportiv
Evenimente locale:
29 august - Ziua satului Hăneşti
15 august - Hramul Satului Hăneşti
Facilitati oferite investitorilor:
Creare căi acces în zonă
Creare locuri de muncă
Scutiri de taxe şi impozite în condiţiile legii
Proiecte de investitii:
SAPARD - Viabilizare, modernizare drum 23A DJ 282
Fonduri guvernamentale şi locale - Reabilitare drumuri săteşti şi comunale
Fonduri locale - Constituirea ansamblului artistic "Grâuşorul"
PDR - Viabilizare drum Sărata-Basarab-Sărata Caraiman
Banca Mondială - proiect "Tineri pentru viitor"
Administraţia Fondului pentru Mediu - Parc, alei, scuar, loc de joacă pentru copii
Fond Ambasada USA - Şcoală Sărata Basarab
Fond Buget judeţean + local - Centru civic în satul Hăneşti.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu